Reply To: Old, but still funny…

Profile photo of Marcella
Member
On Marcella wrote:

Hehe, it’s a short song parodying Billy very well.

Fevrale dostat chernil i plakatPisat O Fevrale navsnrydPoka grohochushaya slyakotVesnoyu charnoyu gorit